Câu hỏi và Trả lời về Thành phố Toronto

Xin chào tất cả mọi người, Tôi muốn mời các bạn trên các trang web mới của tôi, Hãy hỏi Toronto – một dự án hữu ích cho người dân địa phương nhưng không chỉ và tôi nghĩ đến hàng ngàn người đến mỗi năm như những người mới ở Canada, nhiều người trong số họ muốn làm một ngôi nhà ở Toronto.

Trên Câu hỏi và Trả lời ở Toronto, bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho bạn hoặc bạn có thể đóng góp cũng như cho câu trả lời cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu về thành phố xinh đẹp Canada này, Toronto.

Tôi cũng rất quan tâm đến phản hồi của bạn. Nếu bạn nghĩ rằng màu sắc không phải là OK, điều gì đó không tốt hoặc có bất kỳ đề xuất khác để làm cho những điều tốt hơn, xin vui lòng thả một dòng tại: [email protected]