Điều khoản sử dụng

Thủ tục ở đây được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành hoặc hỗ trợ nào. Nó làm việc cho tôi và vì vậy nó có thể cho bạn. Nó cũng có thể blast bạn và máy tính xách tay của bạn để miếng. Một số thủ tục được mô tả ở đây có thể xóa tất cả dữ liệu của bạn. Tôi nghĩ rằng tôi muốn cảnh báo bạn.

Tôi cũng không có ý định sáng tạo ở đây. Trong thực tế, tất cả các công nghệ đã được đặt ra cho chúng tôi và có sẵn. Tất cả những gì tôi đang làm là gói tất cả lên bằng văn bản. Hét lên với mọi người đã cung cấp công nghệ!

Nói cách khác, tôi không chịu trách nhiệm về cách bạn sử dụng thông tin được đăng trên blog của tôi. Tuy nhiên mọi thứ ở đây chỉ dành cho mục đích giáo dục!

Không sử dụng phần mềm lậu và các hệ điều hành và không sử dụng bất kỳ hack để mua lại chức năng của họ và sử dụng chúng mà không có giấy phép, một trong hai.

Điều đó đang được nói, chúng ta hãy đi xuống kinh doanh.