Làm thế nào để vô hiệu hóa các gây phiền nhiễu “trang web này không cung cấp thông tin nhận dạng” pop-up

Bạn đã bao giờ tự hỏi nếu có thể tắt “trang web này không cung cấp thông tin nhận dạng” thông báo trong khi kéo các trang tới thanh dấu trang / thư mục vào trình duyệt Internet của Firefox? Câu trả lời là CÓ. Có thể!

Theo phương pháp của tôi, bạn sẽ vô hiệu hoá tất cả các mẹo thanh công cụ, bao gồm cả thông báo này. 
Đối với trình duyệt Firefox mở này và làm theo các bước tiếp theo: 
1. Gõ “about: config” vào thanh địa chỉ và nhấn Enter. 
2. Xác định vị trí và double-click vào browser.chrome.toolbar_tips
Bạn sẽ thấy rằng trên Double-click bạn đặt nó là sai.

dissable-ff-message

Điều này sẽ vô hiệu hoá tin nhắn Firefox gây phiền nhiễu: “Trang web này không cung cấp thông tin nhận dạng” khi bạn cố kéo một url vào một thư mục đã đánh dấu.