Làm thế nào để cài đặt wordpress trong 7 bước bằng cPanel

Trước hết, bạn phải có quyền truy cập vào miền web cPanel. Phần tốt nhất là hầu hết các máy chủ web đều cung cấp giao diện người dùng này, được đặt tên là cPanel.

Ở đây tất cả bảy bước để cài đặt WordPress:

1. Tìm kiếm trên Google : WordPress download . Tải về phiên bản mới nhất. Nếu đó là một kho lưu trữ, trích xuất các tập tin vào một thư mục mới.

2. Vào trang web FTP của bạn và tải tất cả các tệp tin và thư mục thuộc về WordPress vào thư mục Public . Hoặc, bạn có thể sử dụng Trình quản lý tệp từ cPanel để tải lên / trích xuất các tệp trực tiếp trên máy chủ.

3. Tới cPanel . Nó sẽ là một cái gì đó như thế này: http://www.yourdomain.com/cpanel. Nhập tên người dùng và mật khẩu. Mở MySQL (biểu tượng mỏ được đặt tên là Bảo trì Tài khoản MySQL ) và tạo một cơ sở dữ liệu mới và tạo một tên người dùng mới và chỉ định một mật khẩu. Thiết lập đặc quyền: ALL – điều này rất quan trọng!

4. Mở blog bằng cách gõ địa chỉ blog của bạn vào trình duyệt.

5. Tạo một file cấu hình nơi bạn sẽ phải thêm tất cả các thông tin yêu cầu: tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng và mật khẩu (tạo trong bước 3).

6. Bạn sẽ nhận được một tên người dùng và mật khẩu WordPress . Viêt chung xuông!

7. Chào mừng bạn đến với WordPress! Blog của bạn nên được ngay bây giờ và chạy.

Các thiết lập khác có thể: ngăn chặn các công cụ tìm kiếm từ việc lập chỉ mục blog của bạn (trong trường hợp bạn dự định thêm một số nội dung vào nó), thay đổi mật khẩu mặc định được tạo ra bởi công cụ WordPress với một trong những lựa chọn ưa thích của bạn.