Làm thế nào để vô hiệu hoá wordpress pingback / trackbacks trong 5 giây

Kensfi biết rằng có một phương pháp khác liên quan đến việc sửa đổi SQL nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng đây là một phương pháp phức tạp và chúng ta phải có những kỹ năng tốt trong việc làm việc với mã.

Phương thức dễ dàng mà mọi người có thể làm được trong vòng 5 giây là xóa một tập tin từ thư mục ftp của blog của bạn. Bạn sẽ tìm thấy nó thường xuyên trong public_html. Tên của tệp này là wp-trackback.php.

1. Mở ftp của bạn và vào public_html 
2. locate wp-trackback.php và xóa nó.

Điều này sẽ vô hiệu hoá từ bây giờ tất cả các pingback / trackbacks trên các bài viết blog wordpress của bạn.

You may also like...

Popular Posts