Truy cập một trang web mạng sử dụng VirtualBox

Kensfi muốn gửi bài báo này cũng là một lời nhắc nhở cho bạn. Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để truy cập vào một trang web được lưu trữ bởi mạng cục bộ của bạn bằng cách sử dụng Internet Explorer hoặc Firefox, hoặc bất kỳ trình duyệt web nào khác, nó không thực sự quan trọng với cái gì, bạn sẽ phải sử dụng địa chỉ IP như trong ví dụ sau:

thay vì sử dụng:

ví dụ: http: //computername.local/networkwebsite/index.html

sử dụng trạm IP:

ví dụ: http://192.168.1.10/networkwebsite/index.html

Điều này đã làm phiền tôi một lúc và tôi hy vọng bây giờ cũng sẽ giúp bạn.

You may also like...

Popular Posts