Làm thế nào để vô hiệu hóa “just-in time debugging”

Just-In-Time debugging (thông điệp pop-up gây phiền nhiễu) là một tính năng của windows bắt đầu tự động gỡ lỗi Visual Studio khi một phần mềm đưa ra một lỗi nghiêm trọng. Không cần phải có trình gỡ rối Visual Studio để chạy khi một số loại lỗi xảy ra.

Làm thế nào bạn có thể vô hiệu hóa tính năng popup Just-In-Time debugging? 
Hôm nay Kensfi đã nhận được giải pháp hoàn hảo: 
để ngăn chặn thông báo này từ popping lên, vào Control Panel> Internet Options> Advanced, sau đó đánh dấu vào hai ô sau: 
– Disable Script Debugging (Internet Explorer) 
– Vô hiệu hoá Script Debugging ) 
Điều này thực sự làm việc;)

Kensfi đã giúp bạn vô hiệu hóa popup Just-In-Time debugging phiền nhiễu ấy. Đồng thời, Kensfi cũng cung cấp cho bạn nguồn tài nguyên tuyệt vời cho tất cả các loại chứng chỉ microsoftbao gồm MCITP và CISSP .

You may also like...

Popular Posts